Rotterdamse
:Improvisatie
 Poel

 
De R:IP kan zich verheugen in de samenwerking met het schrijversduo Vanita en Joe Monk. Deze doorgewinterde liefhebbers en kenners van de improvisatiemuziek zijn aangevangen met de uitgave van een onregelmatig te verschijnen R:IP-bulletin. Een eerste uitgave is inmiddels verschenen. Dit engelstalige blad brengt naast informatie over R:IP-projecten uitgebreide artikelen over  improvisatie-artiesten uit het internationale circuit, en dient daarmee een meerledig doel. Enerzijds bevordert het de verdieping in het denken over improvisatie binnen de vereniging, anderzijds legt het een link tussen de R:IP en de rest van de improvisatiewereld. 

In het komende jaar zal het blad worden uitgebreid met kopij van internationaal bekende schrijvers, beeldende kunstenaars en musici. Wat nu nog formeel een verenigingsblad is, zal wellicht kunnen uitgroeien tot een samenwerkingsverband tussen twee onafhankelijke entiteiten, muzikantencollectief en muziektijdschrift, die een gezamenlijk doel nastreven: alles wat het klimaat voor de geïmproviseerde muziek, in onze stad en wereldwijd, ten goede komt. Het bulletin is in tijdschriftvorm te koop maar ook gratis en in z'n geheel op internet gepubliceerd. Lees het R:IP-bulletin!