workshop
Michiel Koperdraat
juni 2003
 Rotterdamse
:Improvisatie
 Poel

 
Multi-instrumentalist Michiel Koperdraat heeft zowel wat betreft de muziek als de onderliggende filosofie de blik op het oosten gericht. Na een jarenlange muzikale carrière met een hoog gehalte aan vrije improvisatie en muziektheater is hij zich gaan specialiseren in Griekse muziekstijlen. In de Griekse muziek komen de westerse harmonische traditie en de oosterse modale traditie bij elkaar. Koperdraat laat zijn studenten kennismaken met Griekse toonladders, modale elementen en oosterse ritmiek. Hij kan hierover zoveel vertellen dat zelfs Griekse musici les nemen bij hem. Deze workshop met de R:IP is er echter niet op gericht te leren musiceren in een vaststaande traditie, maar om nieuwe elementen aan je 'improvisatiewoordenschat' toe te voegen. Michiel heeft vastgesteld dat veel musici zo verleid kunnen worden buiten hun zelfgebaande paden te treden, en eventuele ingesleten gewoontes achter zich te laten. Hij besteedt individuele aandacht aan elke deelnemer, en gaat in op de vraag hoe je eigenlijk musiceert en hoe je het beste uit jezelf naar boven kan halen. 

De workshop met Michiel Koperdraat biedt voer voor zowel startende als gevorderde improvisatoren die nieuwsgierig zijn naar niet-westerse muziekopvattingen. Zie ook het verslag van de eerste workshop in Rotterdam