met de notenkoffer op reis  Rotterdamse
:Improvisatie
 Poel

 
projectleiders: Marijn van Meeuwen en Hans Tonino
 
 

Begin 2000 heeft Marijn van Meeuwen het project ‘De Notenkoffer’ opgezet en geleid: een muzikaal gezelschapspel waarbij dobbelstenen met muzikale symbolen op een speelbord met een notenbalk en velden met muzikale begrippen worden gegooid. Iedere worp geeft aanleiding tot een muzikale situatie waarop kan worden geïmproviseerd. Daarbij worden ook aanwijzingen gegeven door een ‘muzikale’ croupier. De uitvoering van dit project in februari 2000 was echter vanwege de te korte voorbereidingstijd (zes keer een uur) niet geheel bevredigend. Er werd weliswaar uitgebreid geïmproviseerd, maar het was niet steeds duidelijk wat de rol van het notenkofferspel was. Daardoor zijn de mogelijkheden van de Notenkoffer niet voldoende tot hun recht gekomen.

Om deze reden heeft de R:IP Marijn gevraagd het concept verder uit te diepen. Fluitist Hans Tonino werkte daarin met hem samen als dirigent/spelleider. Videokunstenaar Erwin van Deutekom werd gevraagd de relatie tussen spelbord en muziek in zaalvullend beeld te vertalen.