ontwikkeling  Rotterdamse
:Improvisatie
 Poel

 
projectleider: Pierre Verbeek
 
 

In acht bijeenkomsten in het najaar van 2003 werd gewerkt aan de ontwikkeling van de samenklank -lees:samenwerking- van een groot aantal mensen met muziekinstrumenten door middel van vrije improvisatie. De Focus van het project en de projectleider ligt op het bewerkstelligen van een optimale dynamische en klankmatige samenwerking. Ter verduidelijking: er blijkt vaak, als veel mensen tegelijk spelen, geen optimale Samenklank te ontstaan in vrije improvisatie. Dit heeft zeer te maken met het feit dat als het aantal samenspelende musici de vier overstijgt, het overzicht voor de individuele spelers verdwijnt. Dit is onder andere op te lossen door het ontwikkelen van een opvatting van homogeniteit (of zo je wilt een homogene opvatting). Bijvoorbeeld door het werken aan klankvelden. Deze klankvelden zullen in het project tot stand komen door wat je zou kunnen noemen: Stemming. Een idee is een steeds groter wordend aantal mensen te laten spelen, in een weliswaar open veld, maar wel in de opvatting dat er qua kleur en/of dynamiek een transparant beeld ontstaat. Dat wil natuurlijk zeggen dat alle individuele uitingen duidelijk moeten zijn, maar dat er toch nadrukkelijk een collectief aan het werk is. Een ander idee is om alle mensen tegelijk aan het werk te zetten in deze werkwijze. Beide ideeën zullen aan bod komen. Het belangrijkste uitgangspunt is om als niet tot een optimaal klankbeeld gekomen wordt, er van voren af aan begonnen wordt tot een optimaal klankbeeld (of tenminste het gevoel daarvan ) bereikt wordt. Trial and Error. Revue et Corrigee. Aangezien er een oneindig groot aantal klankbeelden mogelijk is waar kleur en/of dynamiek transparant zijn (zie eerder) is er voldoende stof. Analyse van het gespeelde en op te nemen materiaal vindt bij voorkeur schriftelijk plaats om geen speeltijd te verliezen aan discussie (o.a. een kwestie van vertrouwen in de projectleider, als u begrijpt wat ik bedoel). De door Pierre gemaakte notities naar aanleiding van het gespeelde en opgenomene zullen bij elke volgende bijeenkomst aan de deelnemers overhandigd worden.