Phonema  Rotterdamse
:Improvisatie
 Poel

 
projectleider: Michel Banabila

Geluidskunstenaar Michel Banabila experimenteert sinds 1999 met collagetechnieken waarbij opgenomen stemmen geknipt, geplakt, en soms ook bewerkt worden. De weerslag daarvan is te vinden op een drietal VoizNoiz cd's. Kennismaking met de Rotterdamse Improvisatie Poel bracht hem op het idee dit gegeven te vertalen naar een improvisatie-situatie met stemmen en sampler. 

Phonema
project voor stemmen en sampler.

Men komt bijeen zonder instrumentarium of stem-manipulatie/effect-apparatuur. 
Geprobeerd wordt om uitsluitend met eigen stem te komen tot klanken waarbij weinig wordt gerefereerd aan bekende muziek.
Accent ligt op het ontwikkelen van een voor ieder individuele 'eigen klank-taal'.
Gezocht wordt naar diversiteit en extremen.
Voor iedereen afzonderlijk moet ruimte zijn om te onderzoeken wat met gebruik van eigen stem 
(en eventuele woordklanken/teksten/zelfbedachte taal) kan gedaan worden. 
Tijdens repetities maak ik opnames.
Thuis voer ik dat materiaal in met de sampler. 
De sampler gebruik ik als gereedschap om heel diverse atmosferen uit de opnames te isoleren, die onderdelen kunnen gaan vormen van een gedifferentieerde muzikale structuur. 
Ik wil de improvisaties laten ontstaan binnen zo'n structuur, zodat er naast het improvisatie-element ook sprake kan zijn van compositorische elementen. 
Mogelijk gaan samples ook deel uitmaken van de uiteindelijke muziek. 
Om alles goed uit te werken en een zo groot en gevarieerd mogelijk 'stem-palet' te creëren, zijn er veel deelnemers nodig.
Het motto is: 'ieder maakt deel uit van een groter geheel'.

Kijk ook op www.banabila.com.