veel beleefd...  Rotterdamse 
:Improvisatie 
 Poel
 
samensteller: Mariëtte Kleisen 
 
 

Veel beleefd de laatste tijd of altijd wel wat te spuien? 
Vertel je verhaal muzikaal! 
Of verklank je dromen, ideeën en gedachten in een energieke stroom horenswaardige geluiden. Uit de wens van een R:IPlid om een kleine solo-presentatie te geven is het idee ontstaan een uitvoering voor solisten te organiseren. Inmiddels hebben zich al enige enthousiaste gegadigden aangediend. Zo'n zes solisten zullen een improvisatie spelen. Dit  wordt géén open podium, het programma wordt in overleg met deelnemers samengesteld. De uitvoering zal plaatsvinden op zondagmiddag 12 december, in de vorm van een verenigingsmiddag waarbij leden, vrienden, kennissen en geïnteresseerden van harte welkom zijn. Zie ook de gegevens op de kalender